Warme vriendschap
Warme vriendschap

press to zoom
Ontspannen en buiten genieten
Ontspannen en buiten genieten

press to zoom
Techniek helpt ons
Techniek helpt ons

press to zoom
Warme vriendschap
Warme vriendschap

press to zoom
1/9

WONEN

Jong of oud, fijn wonen is wat je altijd wilt. Alleen of samen, altijd graag comfortabel en een plek waar je je veilig kunt voelen. En steeds meer mensen vinden een duurzaam huis met lage energielasten een wens of zelfs vanzelfsprekend.

WELZIJN

Een fijne woonomgeving helpt ontegenzeggelijk bij het ervaren van voldoening en genoegen bij de dagelijkse activiteiten in en rond het huis. Op die momenten krijgt jouw woning nog meer betekenis in je leven.

ZORG

Niet alleen, maar zeker met het ouder worden, gaat een mate van zorg onderdeel zijn van het dagelijkse leven. Het is dan fijn dat je woonplek is afgestemd op je zorgbehoefte.

Wilt u meer informatie?

OVER ONS

Dat is waar wij ons in onderscheiden:
"Als het om meer dan alleen wonen gaat."

  

Senioren en ouderen willen zoveel mogelijk hun levensstijl voortzetten als zij verhuizen. Niet alleen de woning, maar ook het welbevinden, het gevoel van veiligheid en bij sommigen ook de zekerheid van zorg, zijn belangrijke aandachtspunten bij de afweging eventueel te gaan verhuizen naar een woning en woonomgeving dat aansluit bij het leven van dat moment.

 

Zo'n nieuwe woonplek geniet het vertrouwen dat het voor de nabije toekomst een prima woonsituatie biedt en blijft bieden.

 

Wij zijn specialisten op de terreinen van wonen, welzijn, dienstverlening en zorg.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ondernemen is leuk. Samen ondernemen, zoals wij doen binnen stichting Seniorenschap, is ook een hele uitdaging. Dat wij gezamenlijk met het ondernemen ook een steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving verbindt ons en inspireert ons bij het neerzetten en uitwerken van projecten.

DUURZAAM

De noodzaak om zorgvuldig om te gaan met onze planeet, met onze grondstoffen, met benodigde energie, is steeds meer vanzelfsprekend. Heel vanzelfsprekend in onze projecten.

Ook werken aan en samenwerkingsverbanden aangaan om oplossingen te bewerkstelligen waar de samenleving om vraagt, is gebaat bij visie hebben op langere termijn en daar past een invulling bij die te duiden is met 'duurzame relaties koesteren'.

WELZIJN en ZORG

Mooi, prettig en veilig wonen vinden wij al langer heel gewoon. Senioren en ouderen brengen doorgaans veel meer tijd door in hun huis. Zij hebben dan ook nadrukkelijk meer behoefte aan vormen van welzijn in de directe woonomgeving. Dat kan zijn van het hebben van contact met mensen uit de directe omgeving en de mogelijkheid van bijvoorbeeld onderhoudende activiteiten.
En met het ouder worden, willen ouderen graag zekerheid hebben over mogelijkheden van goede zorg in de nabijheid van de woomplek. Of deze zorg nu door buren, nabij wonende bekenden of professionele zorgverleners gaat, of een combinatie daarvan, als het maar onder handbereik is.

RESPECTVOL en TRANSPARANT OPEREREN

De samenleving is sterk aan het veranderen. En dat is op vele fronten het geval. Als ondernemer en onderneming vraagt dat een voortdurend feeling houden met de omgeving en met klanten. En wil je klanten goed kunnen bedienen met wonen, welzijn en zorg, dan vraagt dat om de inzet van meerdere professionals waar mee samengewerkt moet worden. Onze klanten en zakenrelaties verdienen respect en daar past transparant handelen bij. Dat biedt ons inziens het beste vooruitzicht op een gezonde en degelijke continuiteit, zowel op midden als op lange termijn.